loga2

Szkolenia

Oferujemy:

  • Realizację wspólnie zaakceptowanych celów szkolenia – nasze szkolenia są zawsze projektowane pod specyficzną potrzebę firmy, sporządzamyszczegółową ofertę, w której uwzględnione są cele i program szkolenia
  • Dostosowanie programu szkolenia do specyfiki branży i strategii firmy – pokazywanie zarówno uniwersalnych mechanizmów, jak i tych, które są specyficzne dla branży i roli zawodowej
  • Dostarczenie uczestnikom szkolenia doświadczeń, które mają szanse budować nowe postawy, w tym gotowość do zmiany własnego postępowania
  • Zaaranżowanie programu pod kątem zdobycia potrzebnych umiejętności
  • Opracowanie ćwiczeń adekwatnych do praktyki organizacyjnej
  • Przygotowanie takich materiałów, które są użyteczne zarówno w trakcie, jak i po szkoleniu
  • Utrzymywanie kontaktupo szkoleniu
  • Lepsze wzajemne poznanie się uczestników szkolenia, które może służyć ich integracji
  • Prowadzimy szkolenia zarówno jako odrębne działania, ale także jako części szerszych projektów szkoleniowych i konsultingowych. Z doświadczenia wiemy, że najskuteczniej działają programy zaplanowane jako konsekwentny cykl szkoleń – proponujemy pakietowe rozwiązania
  • Prowadzimy warsztaty dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej dedykowane projektowaniu i wdrożeniu nowych praktyk organizacyjnych
  • Prowadzimy szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz pracowników liniowych. Mamy doświadczenie w szkoleniach dla pracowników sprzedaży i marketingu, obsługi klienta, produkcji (operacji), logistyki, finansów, administracji i HR.

Jesteś ciekawy, umów się na spotkanie

Co wiemy od naszych klientów?

  • W ocenie szkolenia, uczestnicy najwyżej oceniają przydatność do pracy
  • Uczestnicy cenią sobie fakt, że uczą się specyficznych i użytecznych dla nich mechanizmów
  • Uczestnicy wysoko oceniają praktyczną formę szkoleń: wielość ćwiczeń i symulacji, dobór przykładów
  • Uczestnicy doceniają wkład pracy prowadzących w poznanie ich produktów i usług, tym samym przekonują się jak ważna jest znajomość tych, których obsługują (Klienta, pracownika, kolegę z innego działu)
  • Uczestnicy twierdzą, że wielokrotnie po szkoleniu korzystająz materiałów
  • Uczestnicy są zadowoleni z faktu, że w pełni koncentrują się na doświadczaniu, a nie na robieniu notatek
  • Uczestnicy uznają wzajemne lepsze poznanie się za dużą, niezależną od merytorycznej, wartość szkolenia