loga2

Team Coaching – coaching zespołu

Każdy z nas żyje pośród innych ludzi i chcąc lub nie chcąc wchodzi w wiele relacji z innymi osobami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nikt nie żyje w izolacji, wszyscy jesteśmy częściami złożonych systemów – naszych rodzin, przyjaciół, kręgów zawodowych i społecznych.

Kluczowe dla powodzenia wielu przedsięwzięć może być to czy udaje się zbudować dobre relacje.

W coachingu zespołu w odróżnieniu od tradycyjnych podejść – np. mediacji i facylitacji – zajmujemy się nie tylko wypracowaniem rozwiązania, ale dynamiką całej relacji.
Dobra relacja to umiejętność tworzenia i utrzymania świadomej i intencjonalnej więzi. Świadomość pozwala określić, co się dzieje w danej sytuacji. Intencjonalność pozwala nam wybrać, jak chcemy zareagować.

System jest jak pajęczyna – dotknij jednego kawałka i cała reszta się poruszy.

Podstawowe założenia coachingu zespołu:

  • Zespoły istnieją po to, aby przynosić rezultaty– zespoły mają misję lub cel swojego istnienia. Cel zespołu istnieje niezależnie od tego, jacy konkretnie ludzie wchodzą w jego skład. Okazuje się, że najbardziej efektywne są te zespoły, które charakteryzują się, poza skupieniem się na realizacji celu (wysoką produktywnością), bardzo dobrą atmosferą w pracy, wysokim poczuciem satysfakcji z pracy w zespole, słowem wysoką pozytywnością.
  • Zespół to żywy system – w przeciwieństwie do starszych podejść, w których uważano, że dobry zespół „pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna”, w coachingu zespołu uważamy, że zespół składa się z ludzi, a systemy ludzkie są ze swej natury dynamiczne i zmieniające się. Zespoły mają swoje wartości, umowy, historię, przyszłość za sobą i przyszłość przed sobą, uczą się w sposób ciągły, wdrażają wnioski, tak aby lepiej realizować misję, do której są powołani. Mają też instynkt samozachowawczy.
  • Członkowie zespołu chcą być w bardzo dobrym zespole, który dostarcza rezultaty i chcą mieć swój wkład w sukces zespołu – to założenie może wydawać się nieoczywiste. Z różnych badań wiadomo, że ludzie cenią sobie bezpieczeństwo, potrafią też być leniwi. Niemniej, postawieni w sytuacji wyboru, wszyscy wolimy być w dobrym, efektywnym zespole, w którym panuje świetna, zadaniowa atmosfera. Ponadto, bardzo motywujący jest fakt, że mieliśmy wpływ, swój wkład w budowanie czegoś dobrego.
  • Zespół ma w ramach swoich zasobów możliwości podnoszenia jakości i efektywności – jeśli rozpoczynamy pracę z zespołem przyjmując założenie, że zespół jest wystarczająco twórczy, ma wystarczające zasoby i jest wystarczająco zdolny do podnoszenia jakości, tworzymy pozytywną, wzmacniającą atmosferę i oczekiwanie sukcesu. Wyzwania stawiane przed zespołem zaczynają być traktowane jako możliwość dostarczenia twórczego rozwiązania, poradzenia sobie, a nie są traktowane jako przekraczające możliwości, dowodzące słabości zespołu.