loga2

Coaching Co-Active w organizacji

Świat w organizacji może być fajny dla ludzi pracujących w firmachi przez to sprzyjać efektywności firmy. Ludzie chcą pracować w firmach, które przynoszą rezultaty i chcą mieć swój wkład w pracę, chcą robić sensowne rzeczy, być widziani i doceniani za swój wysiłek.

Z różnych modeli i badań organizacji wiadomo, że ludzie chcą mieć do siebie zaufanie, chcą spostrzegać pracodawcę i przełożonych jako wiarygodnych, obdarzać się wzajemnym szacunkiem, być traktowanym fair, być dumnym z firmy i mieć koleżeńskie relacje (model Great Place To Work). W innym ujęciu – zespoły istnieją po to, aby osiągać rezultaty – ludzie chcą być w dobrych, produktywnych zespołach i mieć swój wkład. Na to, aby zespoły były długofalowo efektywne musi istnieć dobra atmosfera i dobra relacja (positivity) pomiędzy członkami zespołu (Team Coaching Insternational). Pracownicy chcą wiedzieć czego się od nich oczekuje, mieć możliwość robienia tego, co najlepiej potrafią, być doceniani, chcą, żeby liczono się z ich zdaniem i żeby innym zależało na tym, jak pracują, czy się rozwijają (Instytut Gallupa).

Podejście Coachingu Co-Active i/lub coachingu zespołu zaprasza ludzi, aby odkryli:

– swoje podstawowe wartości – którym chcą służyć i których realizacja jest źródłem ich siły, ale też które muszą być spełnione, aby oni się dobrze czuli, byli zaangażowani, chcieli wkładać w budowanie wspólnych rezultatów. Coach nie szkoli, ani nie doradza, szuka z klientem, w jaki sposób może on realizować swoje wartości w środowisku pracy; stawia wyzwania, aby klient był odważny w podejmowaniu wysiłku bycia autentycznym.

– swoje naturalne cechy przywódcze – Coach dopytuje o:

  • wizję – co klient chce stworzyć, jego wymarzony plan biznesowy, jak również to, jak zachowują się i czują ludzie wokół lidera.
  • wpływ jaki klient chce mieć na innych, a jaki ma teraz; skąd o tym wie, co może zrobić, żeby wiedzieć, jak jest odbierany;
  • sposób, w jaki klient zaraża i inspiruje innych do realizacji swoich koncepcji

motywację do działania i podejmowania wyzwań – Coach inspiruje klienta do

  • szukania inspiracji z wizji i celów klienta,
  • zdefiniowania sytuacji w kategoriach szans i możliwości, a nie patrzenia z perspektywy ograniczeń i ofiary
  • znalezienie własnych sposobów „radzenia” sobie z sytuacjami, które są trudne dla klienta
  • szukania efektywnych sposobów działania czerpiąc analogie z dobrych doświadczeń klienta

– swoją sprawczość – coaching sprawia, że klient lepiej rozumie motywy swojego działania, dostrzega ukryty sens swoich reakcji, które często zmienia, żeby były bardziej efektywne, niemniej zachowuje ich sens. Jest bardziej świadomy i bardziej docenia swoje działania i bierze za nie odpowiedzialność.