loga2

Jak pracuje coach zespołu?

Coach przyjmuje systemowe podejście do pracy z zespołem – traktuje zespół jako system.

Systemowe podejście wykorzystywane w Coachingu Relacji i Systemu wywodzi się z psychologii, rozwoju organizacji, mediacji, fizyki kwantowej, pracy z procesem i teorii systemu.

Tradycyjne podejście do pracy z zespołem polega na koncentracji na jednostkach tworzących zespół. Poprawa pracy zespołu jest osiągana przez poprawę efektywności jednostki lub poprawę relacji między dwoma członkami zespołu. Zakłada się, że zmiana części zespołu wpływa na cały zespół.

W podejściu systemowym przyjmuje się, że:

  • zarówno jednostki wpływają na zespół, jak i zespół jako całość wpływa na poszczególnych członków.
  • zespół tworzy swoją kulturę i przez to panuje w nim określona atmosfera.

Zadaniem coacha zespołu jest:

  • Pokazanie zespołowi kultury, którą stworzyli
  • Sprawdzenie, jaką kulturę zespół chciałby tworzyć
  • Spowodowanie, żeby zespół stał się współodpowiedzialny za zmianę tej kultury

Uwaga coacha jest skoncentrowana na systemie lub relacji w zespole, a nie na poszczególnych osobach.

W systemowym podejściu do zespołu uważa się, że:

  • głosy poszczególnych osób, to głosy systemu – nie ważne jest więc, kto coś powiedział, ważne jest, żeby głos został usłyszany – coach uważa, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, zaprasza osoby wycofane i/lub zniechęcone
  •  ludzie tworzą system, który jest dynamiczny i twórczy – coach dzieli się z zespołem, tym co widzi, buduje na naturalnych zasobach zespołu
  • zmiana zachodzi poprzez wzrost świadomości, a następnie wypracowanie rozwiązania – coach stosuje wiele sprawdzonych ćwiczeń, których celem jest dostarczenie uczestnikom możliwości doświadczenia różnych perspektyw patrzenia, a następnie wypracowania rozwiązań i wdrożenia działania.

loga1