loga2

Co-Active Coaching – na czym polega?

Coaching jest uważany za jedną z najbardziej efektywnych metod wspomagania rozwoju człowieka. Został wprowadzony do biznesu w latach 90-tych XXw. Coaching „Co-Active” powstał w 1992 roku w renomowanej The Coaches Training Institute (CTI) – jednej z największych organizacji przygotowujących coachów, pierwszej akredytowanej przy International Coach Federation (ICF) szkole coachingu (ponad 20 tys. certyfikowanych coachów – CPCC na całym świecie, w tym ok. 15 w Polsce).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

ROLA COACHA

Klient w naturalny sposób jest twórczy, pełen potencjału i jest całością – to klient jest tą osobą, która potrafi odkryć najlepsze dla siebie rozwiązania.  Klient woli sam odkrywać siebie, niż żeby mu doradzano. Znalezienie odpowiedzi zgodnych ze sobą jest źródłem siły do ich wdrożenia.

Zadaję dużo mocnych, inspirujących pytań, aby pomóc klientowi odkryć, co jest dla niego ważne, kim chce być w danej sytuacji i zdecydować, jakie podjąć działania, aby były zgodne z nim i były efektywne.
Jestem ciekawa klienta, jego sposobu widzenia siebie i sytuacji, jego wartości i co on by chciał.
Uważnie słucham czy klient mówi z pozycji siły, którą czuje w sobie czy raczej mówi jego sabotażysta, który odciąga go od tego, czego on chce.

Cele całego procesu coachingu i każdej kolejnej sesji pochodzą od klienta. To klient wie najlepiej nad czym ma pracować, aby dojść tam, gdzie on chce.

Na początku procesu określamy nad czym klient chce pracować, po co zgłosił się na coaching. Pytam też na początku każdej sesji, co ma być przedmiotem sesji.
Mam pełne zaufanie do tego, co mówi klient. Nawet, jeśli na początku klient nie jest w pełni świadomy, czego poszukuje, to pytany, odkrywa, co jest najważniejsze.

Coaching dotyczy całej osoby – w procesie coachingu coachuje się osobę, a nie okoliczności, w których ta osoba się znajduje. To nie jest doradztwo ani mówienie komuś, co ma zrobić. Ważne jest, aby odkrywać najważniejsze rzeczy dla osoby.

Jestem skupiona na kliencie – tym, co on mówi, ale też, jak się zachowuje i co przeżywa.
Szukam momentów, w których widać, że to, co mówi klient jest dla źródłem siły.
Zdarza się, że poszukuję takich sytuacji, w których klient dysponuje umiejętnościami, których nie potrafi uruchomić w innych okolicznościach. Staramy się znaleźć sposób ich uaktywnienia w innych, mniej sprzyjających okolicznościach.

Coaching wywołuje transformację – ważna jest praca nad problemem, który klient zgłosił. Ważne jest też, aby wywoływać ciągłą zmianę w kierunku stawania się taką osobą, jaką się chce być.

Koncentruję się na temacie zgłoszonym przez klienta. Staram się poprzez pytania wyciągnąć, co jest w tym ważnego dla klienta, szukam „Dużego celu”, który klient chce zrealizować poprzez realizację tego, „małego”, konkretnego. Odkrycie sposobu realizacji „Dużego celu” sprawia, że zwykle przekłada się to na wiele innych obszarów życia i wprowadza trwałą zmianę.
Chcę, żeby klienci „rośli” w procesie coachingu, a nie zyskiwali kolejną i tak już długą listę rzeczy do zrobienia.

Coach jest z klientem w każdym, danym momencie.

Koncentruję się na temacie zgłoszonym przez klienta. Staram się poprzez pytania wyciągnąć, co jest w tym ważnego dla klienta, szukam „Dużego celu”, który klient chce zrealizować poprzez realizację tego, „małego”, konkretnego. Odkrycie sposobu realizacji „Dużego celu” sprawia, że zwykle przekłada się to na wiele innych obszarów życia i wprowadza trwałą zmianę.
Chcę, żeby klienci „rośli” w procesie coachingu, a nie zyskiwali kolejną i tak już długą listę rzeczy do zrobienia.

Co-Active Coaching odwołuje się do dwóch ważnych aspektów każdego z nas i dąży do wypracowania równowagi i współpracy pomiędzy tymi aspektami. „Co” – to jest ten aspekt nas, który myśli,czuje, ma pomysły, chęci, marzenia. „Active” – to osoba, która działa. Wypracowanie relacji współgrania tych elementów powoduje, że podejmujemy odważne działania, wynikające z naszego wyboru, zgodne z naszymi wartościami i za które bierzemy odpowiedzialność.
Stąd,w trakcie większości sesji chcemy zrozumieć, czego na prawdę chce klient, usłyszeć jego „Co”. Następnie szukamy możliwości działania „Active”, które będzie wyrazem, tego co chce „Co”. Co-Active Coaching to ciągłe pogłębianie rozumienia siebie i otaczającej nas rzeczywistości i podejmowanie działania i weryfikowanie uzyskanych konsekwencji.
Podejście Co-Active Coaching jest akredytowane przez ICF i jest prowadzone zgodnie z zasadami etyki zawodu coacha. Jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html lub Code of Ethics

loga1