loga2

Proces Coachingu zespołu

Proces Coachingu zespołu to cykl kilkumiesięcznych spotkań nastawionych na zbudowanie takich relacji, które w stały sposób pomogą osiągać rezultaty.

Dokładne rozplanowanie sesji jest robione indywidualnie dla każdego klienta w zależności od celów, które są stawiane.
Przykładowy harmonogram wygląda następująco:

Ustalenie celów coachingu

  • wywiad ze sponsorem, osobą zamawiającą coaching
  • wywiad z uczestnikami poprzez przeprowadzenie ankiety przed coachingiem
  • dane z badania zespołu (badanie Team Coaching International) lub inne badanie określające wskaźniki kultury organizacji lub kultury zespołu

Pierwsza sesja zespołu

Pierwsze dłuższe spotkanie, rekomendowane spotkanie dwudniowe

Sesje follow-up

Krótsze spotkania 2 – 3 godzinne, raz w miesiącu

Sesja podsumowująca

Jedno kończące spotkanie