loga2

Sytuacje, w których szczególnie warto zatrudniać coacha w firmie?

Zarządzasz samodzielnie jednostką organizacyjną i brakuje Ci możliwości przedyskutowania swojej wizji i sposobów jej konsekwentnego wdrażania

Zarządzasz jednostką organizacyjną, jesteś uwikłany/a w relacje z innymi działami, przełożonym, pracownikami, centralą, każdy „czegoś od Ciebie chce”, Ty masz swój pomysł, trudno Ci się z nim przebić

Zdarza Ci się mieć pracownika wyszkolonego, który jednak wciąż nie używa umiejętności już zdobytych teoretycznie

W Twojej organizacji są osoby na wyższych stanowiskach menedżerskich, które mają duże doświadczenie, uczestniczyły w wielu szkoleniach, a teraz potrzebują wsparcia w tworzeniu własnej wizji i własnego stylu jej realizowania. Potrzebują też bodźców do odkrycia nowych pokładów motywacji

Masz w organizacji pracowników z dużym potencjałem („high potential”), którzy potrzebują szybkiego rozwoju kompetencji pozwalających im na zajęcie wyższego stanowiska

Promujesz pracownika, który potrzebuje wsparcia w szybkim i efektywnym odnalezieniu się w nowej roli, do której został powołany

Masz w organizacji cennych, dobrych pracowników. Szukasz sposobu utrzymania i podniesienia ich motywacji

Uważasz, że „czasy są ciężkie” potrzebujesz zaangażowania pracowników na 100%, wykazania się kompetencjami, dla których ich zatrudniłeś/łaś. Chcesz, żeby ludzie byli bardziej proaktywni, samodzielni, biorący i wywiązujący się z odpowiedzialności

Jesteś zły/a, że masz poczucie, że cała odpowiedzialność za biznes spoczywa na Tobie

Jeśli któreś z tych stwierdzeń jest dla Ciebie prawdziwe, umów się z coachem, zaprojektuj proces coachingu dla pracownika lub grupy pracowników. Potencjalni coachowani mogą sprawdzić czy coaching jest dla niż użyteczny i czy pasuję im jako coach – zapraszam na darmowe sesje próbne.

Tel kom: +48 602 733 861
Email: magdalena@chc.kulicka.pl

Skype Me™!